Puhuja

  • Tommi Karjalainen
    Tommi Karjalainen
    opettaja (TT)

    Tommi Karjalainen on erikoistunut Uuden testamentin eksegetiikan ja systemaattisen teologian opettamiseen.

Kurssin pääsisältö liittyy Ilmestyskirjan tulkitsemiseen. Tämän lisäksi käsitellään laajemmin keskeisimpiä eskatologisia kysymyksiä. Kurssi tarjoaa työkaluja, joiden avulla Ilmestyskirjaa voi lähestyä tasapainoisesti, so. uskollisesti tekstin merkitykselle. Perehdymme Ilmestyskirjaan nimenomaan kirjoittajan intention näkökulmasta, ja otamme huomioon kirjeen alkuperäisten vastaanottajien historiallisen kontekstin. Tutustumme Ilmestyskirjan erilaisiin tulkintatapoihin ja eskatologisiin näkemyksiin pyrkien terveeseen, raamattu-uskolliseen lähestysmistapaan.

Kurssi on avoin kaikille. Kouluttajana toimii Tommi Karjalainen.

Hourly Schedule

Maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
13:15 - 14:45
Luento
Auditorio

Torstai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
13:15 - 14:15
Kappelitunti
Auditorio

Ilmoittautuminen