Puhuja

Kurssi käsittelee sekä “varsinaista teologiaa” – oppia Jumalasta että kysymystä oleellisesta ihmisyydestä. Tarkastelun kohteena olevat asiat luovat pohjan kaikelle systemaattiselle keskustelulle. Aihepiirin suurten linjojen tarkastelun lisäksi syvennymme useisiin aihepiiriin liittyviin erityiskysymyksiin.

Kurssi järjestetään intensiiviviikkona yhdessä ensimmäisen ja toisen vuosikurssin seminaariopiskelijoiden kanssa. Jos kurssista haluaa opintopisteet (3 op), tulee osallistua etäopetukseen, jota on perjantaisin 1.4.-22.5. klo 13.15-14.45.

(Vaaditut pohjatiedot: Raamattu ja sen tulkinta sekä Johdatus teologiaan -kurssit)

Hourly Schedule

Maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
Puhujat
Maikki Aakko
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
Puhujat
Maikki Aakko
13:15 - 14:45
Luento
Auditorio
Puhujat
Maikki Aakko
Puhujat
Maikki Aakko

Torstai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
Puhujat
Maikki Aakko
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
Puhujat
Maikki Aakko
13:15 - 14:15
Kappelitunti
Auditorio
Puhujat
Maikki Aakko
Maikki Aakko
Maikki Aakko
opettaja

Ilmoittautuminen