Puhujat

Uuden kielen ja kulttuurin oppiminen on lähetystyöntekijän työssä menestymisen, jaksamisen ja viihtymisen kannalta keskeinen prosessi. Kurssi keskittyy kielenoppimistaitojen kehittämiseen sekä kulttuurien välisten erojen ymmärtämiseen. Kurssilla painotetaan itseohjaavaa oppimista, jossa kieltä opitaan sen omassa kulttuurisessa kontekstissa. Kurssilla myös opitaan ja harjoitellaan joitakin keskeisiä kielenoppimismenetelmiä.

Kurssi on suunnattu erityisesti niille, jotka ovat lähdössä lähetystyöhön. Kurssille voivat kuitenkin osallistua myös muut kielen ja kulttuurin oppimisesta kiinnostuneet. Kouluttajina toimivat Hannu ja Hazel Sorsamo.

Hourly Schedule

Maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
13:15 - 14:45
Luento
Auditorio

Torstai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
13:15 - 14:15
Kappelitunti
Auditorio

Ilmoittautuminen