Puhuja

Efesolaiskirje, Kolossalaiskirje, Filippiläiskirje ja Filemonin kirje ovat merkittävä osa apostoli Paavalin kirjallista tuotantoa. Paavalin teologian lisäksi ne kertovat varhaisen seurakunnan sosiologisesta kehityksestä. Kurssilla perehdytään kirjeiden johdannollisiin kysymyksiin ja teologisiin painotuksiin. Eksegeettisen tarkastelun kohteeksi nostetaan valikoitu otos kirjeiden haastavimpia kohtia, joiden myötä pohditaan muun muassa predestinaatioon, apostoleihin ja profeettoihin, viisitahoiseen palveluvirkaan, hengelliseen sodankäyntiin, kenosikseen ja naisten asemaan liittyviä kysymyksiä.

Kurssi on avoin kaikille. Kouluttajana toimii Markus Nikkanen.

Hourly Schedule

Maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
13:15 - 14:45
Luento
Auditorio

Torstai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
13:15 - 14:15
Kappelitunti
Auditorio

Ilmoittautuminen