Puhuja

Sielunhoidon intensiiviviikko 2.-6.5.2022 antaa opiskelijalle teoreettisen osaamisen yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä (masennus, ahdistus, skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, pakko-oireet), hoidosta ja mittareista sekä käytännön työkaluja mielenterveyden häiriöistä kärsivien auttamiseen. Lisäksi kurssilla käsitellään riippuvaisuuksia, itsetuhokäyttäytymistä, häpeää, pelkotiloja ja hengellistä väkivaltaa. Edellä mainittuja tarkastellaan sekä lääketieteellisesti että positiivisen psykologian keinoin ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti (valot ja varjot).

Kurssi varustaa opiskelijan ratkaisu- ja voimavarakeskeisten työkalujen käyttämiseen auttamistyössä sekä johtaa hänet pohtimaan omaa hyvinvointiaan. Kurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta eniten siitä hyötyvät auttamistyössä jo tavalla tai toisella mukana olevat (seurakunnan sielunhoitoryhmän jäsen, seurakuntatyöntekijä, pastori).

Kurssin opettajina toimivat pastori, psykoterapeutti, coach Harri Kankare, erikoistuva lääkäri Elina Mononen ja teologian tohtori Markus Nikkanen.

Kurssi järjestetään intensiiviviikkona yhdessä toisen ja kolmannen vuosikurssin seminaariopiskelijoiden kanssa.

Opetussisältöjä on kuvattu alla. Valitse niistä itsellesi sopiva paketti tai tule koko ajaksi.

 • MAANANTAI 2.5. Ihmisyyden rajoilla
  Mikä on ihminen? Ihmisyys ja ihmisarvo
  Ahdistaa’’ – miten autat?
  Irti todellisuudesta – miten autat?
  Skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriöt, pakko-oireet ja ryhmätyö ’’Miten autan?’’
 • TIISTAI 3.5. Ihmisyyden rajoilla
  Kun ei enää jaksa – miten autat?
  Riippuvuudet. Itsetuhokäyttäytyminen. Itsetuhoisen ihmisen ratkaisukeskeinen auttaminen.
  Hengellinen väkivalta, mitä se on ja mitä se ei ole?
  Kuinka selviydyn?
  Kriisit ja nolostuminen/syyllisyys/häpeä. Identiteetin jälleenrakentaminen.
 • KESKIVIIKKO 4.5. Positiivisen psykologian päivä
  ’’Valot ja varjot’’. Lähestymistapoina ratkaisukeskeisyys ja positiivinen psykologia.
  Hyvän elämän rakentaminen kaikissa olosuhteissa. Kukoistuksen osa-alueet. Toipuminen.
  Myönteisyyden voima. Aivojen neuroplastisuus.
 • TORSTAI 5.5. Ratkaisukeskeisyyden päivä 1 Huom! klo 9-12.15
  Ratkaisukeskeisyyden idea ja työkalut: kysymysmallit, vahvuudet ja tavoitteistaminen.
  Ratkaisukeskeisyyden laboraatio: live-caset.
 • PERJANTAI 6.5. Ratkaisukeskeisyyden päivä 2
  Ratkaisukeskeisyyden idea ja työkalut: kysymysmallit, vahvuudet ja tavoitteistaminen.
  Ratkaisukeskeisyyden laboraatio: pastoraalicaset
  Työhyvinvoinnin johtaminen.

 

Hourly Schedule

Maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
Puhujat
Harri Kankare
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
Puhujat
Harri Kankare
13:15 - 14:45
Luento
Auditorio
Puhujat
Harri Kankare
Puhujat
Harri Kankare

Torstai

9:00 - 10:30
Luento
Auditorio
Puhujat
Harri Kankare
10:45 - 12:15
Luento
Auditorio
Puhujat
Harri Kankare
13:15 - 14:15
Kappelitunti
Auditorio
Puhujat
Harri Kankare
Harri Kankare
Harri Kankare
tuntiopettaja (pastori, sielunhoitoterapeutti ja työvalmentaja)

Ilmoittautuminen