100,00 

Jos olet suorittanut teologian opintoja jossain muussa oppilaitoksessa ja haluat rinnastaa nämä osaksi tutkintoasi, lähetä tiedot opinnoista tällä lomakkeella ennen hakemuksen tekemistä. Huomaa, että  aiemman tutkinnon tai tutkinnonosan hyväksilukeminen tulee tehdä ennen opintojen aloittamista.   Huom! Ennen lomakkeen lähettämistä ja maksun maksamista soita opintojohtaja Markus Nikkaselle saadaksesi ennakkoarvion siitä, ovatko opintosi rinnastamiskelpoiset.

Mitä opintoja voidaan rinnastaa?

Rinnastus tehdään aiemmissa opinnoissasi syntynyttä osaamista tarkastellen. Rinnastus voidaan tehdä, kun saman osaamisen syntyminen voidaan todentaa. Tällöin kyseessä ovat useimmiten suurin piirtein samansisältöiset ja -laajuiset sekä vähintään samantasoiset opinnot, kuin mitä Suomen teologinen opisto tarjoaa. Toisin sanoen, aiemmat opintosi on suoritettu kandidaatti- tai maisteriohjelmassa. Raamattukoulutasoiset opinnot eivät ole hyväksiluettavissa. Mikäli suoritit opintosi ulkomailla, toimita myös riittävä dokumentaatio suorittamiesi opintojen laajuudesta eurooppalaiseen ECTS-järjestelmään muunnettuna. ECTS-järjestelmässä 60 opintopistettä vastaa yhden vuoden päätoimista opiskelua eli 1600 tuntia. Tarkempia ohjeita voit kysyä Suomen teologisen opiston opintojohtajalta.  Rinnastus tulee tehdä ennen opintojen aloittamista, sillä aiempien opintojen hyväksilukeminen vaikuttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi laatimiseen. Opintojen alettua voit hakea rinnastusta enintään 10 op asti. Tutkintosi kokonaisopintopistemäärään voit sisällyttää muualla suoritettuja opintoja enintään kolmasosan.